Izobraževalno-raziskovalni Inštitut Bhaktivedanta je neprofitna organizacija v Ljubljani na Žibertovi ulici 27 v spodnji Šiški. Poslanstvo inštituta je razvijati in širiti zrelo in holistično razumevanje naše realnosti s pomočjo integracije moderne znanosti in starodavne Vedske duhovnosti. Beseda bhaktivedanta ima zelo značajen pomen za Inštitut Bhaktivedanto. Beseda vedanta, je namreč sestavljena iz dveh besed, iz besede veda (znanje) in anta (končni zaključek, povzetek) in pomeni vrhunec znanja, čisto razumevanje, ali pravilno kritično vrednotenje. Beseda bhakti pa pomeni ljubeče, nesebično in predano služenje transcendentalnega, poosebljenega izvora vsega.

S tem lahko vidimo, kako beseda bhaktivedanta holistično združuje ideje najvišjih znanstvenih prvin s najvišjimi duhovnimi vrednotami. Rezultat česar je nova transhumanistična paradigma, ki pragmatično zaobjema tako človeške materialne, kot tudi duhovne eksistencialne potrebe. Naša vizija je z navdušenjem prebuditi integralno transformacijo svetovnega nazora naših članov in gostov. Torej tudi vas. Pridružite se nam!

Podprite našo vizijo:

Kot neprofitna organizacija smo odvisni od vaših prostovoljnih donacij, ki nam omogočajo praktično uresničevati našo vizijo za kvalitativno višji življenjski standard vsakega posameznika. Podprite nas!