PREDSTAVITEV PROGRAMA ATMA

V današnjem času se pogosteje kot kdaj prej soočamo z mnogimi izzivi in življenjske situacije nam velikokrat uhajajo iz rok. Razmere povezane z epidemijo so mnogim spremenile vsakodnevno rutino. Namesto varnosti in udobja so v naša življenja vstopili nemir, negotovost, depresija in celomeksistenčna kriza. Predvsem ranljivejše skupine ljudi, kot so otroci, starejši, ženske ter ekonomsko in socialno prikrajšani, se soočajo z vedno večjo materialno in tudi čustveno stisko. Sedanja kompleksna družbena situacija nakazuje, da se današnji izzivi niso pojavili kar naenkrat. Trenutne razmere so samo še dodatno obremenile že prej neuravnovešen in nenaraven življenjski slog. Sedanja družba, navkljub mnogim prizadevanjem, za vse te težavne življenjske situacije in izzive nima ustreznih rešitev. Za trajnostno razrešitev problematike je torej treba poiskati drugačne pristope.

Eno izmed možnih rešitev nam nakazuje že pregovor, ki pravi, da je veriga močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Podobno bi lahko rekli tudi, da je družba stabilna, če so stabilni njeni posamezniki. Z drugimi besedami, bolj kot se posameznik učinkovito sooča z življenjskimi izzivi, bolj bo družba stabilna in uspešna. Ključ do uspeha je torej v notranji osebni rasti posameznika in njegovem pozitivnem prispevku, najprej v družini, potem pa tudi širše v družbi. Na principu osebne rasti posameznika »od znotraj navzven« temelji tudi pričujoč model Vedskega trajnostnega življenjskega sloga ATMA. Model bazira na opusu znanja iz Ved, najstarejših dokumentiranih zapisih v sanskrtu, ki med drugim presunljivo razodevajo delovanje grobih in subtilnih naravnih zakonov ter različnih nivojev človekove osebne rasti.

Vede kot popolnega posameznika definirajo tistega, ki je uravnovešen na naslednjih nivojih:

* fizičnem, ki se odraža v dobrem zdravju,
* energetskem, ki se odraža v vitalnosti in v polnem izkoriščanju svojih naravnih in privzgojenih talentov,
* čustvenem, ki se odraža v zavedanju, senzitivnosti, ljubeznivosti in notranjem miru,
* intelektualnem, ki se odraža v odgovornosti, moralnosti, načelnosti in sposobnosti pravilnega odločanja ter
* metafizičnem oz. duhovnem, ki se odraža v hvaležnosti, usmiljenju in služenju drugim.

Posamezniki, ki so na teh nivojih uravnovešeni, so izpolnjeni in srečni. Delujejo neustrašno, samozavestno, sočutno in predano višjemu življenjskemu smislu. Skozi multimedijske predstavitve bomo sistematično raziskovali principe, mehanizme, gradnike in značilnosti posameznih nivojev in kako se-le ti odražajo na življenjskem slogu in v družbi.

V uvodni predstavitvi “Bodimo sprememba, ki jo želimo videti v družbi – ampak kako?” si bomo podrobneje ogledali na kakšnih principih je zgrajen model ATMA in po kakšnih korakih ga lahko vpeljemo v prakso.

Ostale predstavitve:

* Vede – obudimo starodavno znanost za sodobni uspeh
* Prepoznajmo »nevidne« zakone narave (guna, karma, dharma)
* Mogoče smo le žrtve slabih navad?
* Ključ do naših skritih potencialov
* Bolečina je neizbežna – trpljenje je izbira!
* 7 korakov do spremembe karakterja
* Hvaležnost – skrivnost do izvorne ljubezni

Predavatelj: dr. Anton Vezjak (Ananta dasa), (učitelj, raziskovalec, znanstvenik, inštruktor joge, mentor)

Dr. Anton Vezjak

Anton Vezjak, Ph.D. (Ananta dasa)
Co-founder and Director of Bhaktivedanta Institut, Slovenia

Anton Vezjak has received his Ph.D. from Mechanical Engineering at University of Ljubljana in 2003. At the end of his graduate study (1994) he came in contact with the Vedic knowledge presented in the Bhagavad-gita and Bhagavata Purana. His interest in the Vedic sciences of consciousness, yoga and metaphysics gradually increased so after 10 years (2005) as a senior research fellow at the Faculty of Mechanical Engineering he shifted his research focus and fully dedicated to the Vedic wisdom and practice, especially the tradition of bhakti yoga. In 2003 he co-founded The Bhakitvedanta Institute the Slovenian branch of The Bhaktivedanta Institute International, the academic wing of the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) founded by A.C. Bhaktivedanta Swami. He is also the head of Vedic Cultural Center (ISKCON Ljubljana) from 2001.
His main present focus and interest is in values-based education, research and application of spiritual technologies, holistic personal growth and well-being models, building sustainable communities and leadership for higher consciousness.