Način kako vidimo in razumemo univerzum ima globok vpliv na naše razumevanje sveta in nas samih. Dandanes nas večina vidi Zemljo kot majhno, krhko kroglo, ki naključno kroži v ravno pravšnji razdalji od sonca, tako da se lahko na njej odvija življenje. In vse skupaj nam daje vtis, kot da je to edini planet v našem solarnem sistemu, na katerem je življenje, ter kot da so vsi planeti kakor drobne pršice v brezmejnem kozmosu. V primerjavi s to nepojmljivo obsežnostjo univerzuma, se zdi naše krhko in kratko življenje na Zemlji skrajno nepomembno, naključno in praktično zanemarljivo. Starodavni Vedski spisi s svojimi zelo podrobnimi in kompleksnimi kreacionističnimi opisi univerzuma oporekajo tej popularni moderni perspektivi. Vede namreč z neverjetno podrobnostjo opisujejo življenjske oblike na mnogih planetih, ter celo trdijo, da se življenje nahaja na vseh planetih, vendar da pogostokrat v takšni obliki, ki ga naši zelo omejeni čuti niso sposobni zaznati. Torej trdijo, da niso dostopne grobi empirični metodi raziskovanja.

Zanimivo pa je, da tako starodavni Vedski spisi, kot tudi teorija enosti v fiziki delcev, govorijo o obstoju nedeferencirane oblike energije (pogosto dandanes uporabljen izraz polje). V Srimad Bhagavatamu je citirana Vsevišja Božanska Osebnost, ki pravi: ”Nemanifestirana večna kombinacija treh gun materialne narave je vzrok za manifestirano stanje, ki se imenuje pradhana. Slednje imenujemo prakriti, ko se pojavi v manifestirani obliki.” (vir VedaBase => SB 3.26.10 ). Srila Prabhupada pa v svojem komentarju na omenjeni verz pravi: ”Gospod tukaj predstavi materialno energijo na subtilnem nivoju, v tej obliki se imenuje pradhana in nadalje jo še podrobneje opiše. Njegova razlaga pradhane in prakriti je, da je pradhana subtilna, nediferencirana vsota vseh materialnih elementov. Čeprav so v nedeferenciranem stanju, lahko razberemo, da pradhana dejansko vsebuje vsoto vseh materialnih elementov.” Tukaj lahko vidimo močne vzporednice med starodavnim Vedskim in modernim znanstvenim razumevanjem elementarne/energetske enosti našega univerzuma. Terminologija je morda drugačna, vendar pa so zato koncepti v mnogih pogledih izredno koherentni.

V tem kontekstu je zanimivo tudi, da se v Vedah za enega od vmesnih elementov omenja tudi prostor, ki ni obravnavan kot nekakšno ”ozadje” na keterem se vse ostalo odvija, temveč se tretira kot aktivna substanca, ki jo je možno manipulirati in iz katere se formirajo bolj grobi elementi. Slednje se ujema s splošno teorijo relativnosti, kjer je prostor obravnavan kot dejavnik, ki ga lahko deformira prisotnost mase in energije. Nadalje, pa so fiziki kot je John Wheeler in v novejšem času Christopher Isham, poskušali znanstveno poistovetiti snovi s prostorom v teoriji geometrodinamike. Torej navkljub temu, da je mnogo znanstvenikov zadržanih ko pride do teme Vedskega kreacionizma, saj se pogosto bolj nagibajo k teoriji abiogeneze (spontani kreaciji kompleksnih življenjskih vrst), pa obstaja zelo plodno področje za dialog in raziskovanje osnovne lementarne sestave materije in vesolja. In ne samo to. Po Vedah, je naš univerzum obdan s koncentričnimi regijami, sestavljenimi iz vse bolj finih osnovnih materialnih elementov, ki nas ločijo od neskončnega števila drugih materialnih univerzumov. Koncept mnogih univerzumov, ter možne metode verifikacije njihovega obstoja, so bile resno obravnavane s strani mnogih fizikov, med bolj znanimi sta Max Tegmark in Brian Greene.

S tem je tisočletja star sistem Vedske kozmologije neverjeten že zato, ker ponuja sistematične in koherentne odgovore na vprašanja, s katerimi se moderni znanstveniki soočajo še danes. Mnoge trditve spisi celo podprejo z natančnimi izmerami in izračuni in kar je morda še najbolj presenetljivo je to, da odgovori na ta vprašanja včasih vsebujejo kompleksne koncepte, primerljive s temeljnimi koncepti kvantne fizike in teorije relativnosti. Za tiste, ki vas podrobneje zanima omenjena tematika, toplo priporočamo sledeče knjige:

  • The Surya-siddhanta and Siddanta-Siromani (Danavir Goswami)
  • The Cosmology of the Bhagavata Purana (Richard L. Thompson)
  • Vedic Cosmography and Astronomy (Richard L. Thompson)
  • Mechanistic and Nonmechanistic Science (Richard L. Thompson)