LeadershipVodje naše družbe v prihodnosti se nahajajo na univerzah danes. Smer, v katero se bo razvijala današnja družba, je s tem povsem odvisna od vzgoje današnje mladine. Moderni izobraževalni sistem pa žal že dolgo vzgajajo mladino v duhu, da so številke, abstraktne teorije in statistika, pomembnejše od vrednot, ljubečih medsebojnih odnosov in svetovnega nazora. Tak moderen izobraževalni sistem, grajen na brezkrajnem mnoštvu informacij, na pogosto skrajno hladnem, brezosebnem odnosu učitelj-učenec, ter seveda s definicijo uspešnosti osnovano na povzpetniški ciljni usmerjenosti, vodi mladino v ravijanje materialističnega in hedonističnega pogleda na svet. Posledica le tega se v naši družbi riše na različne načine, med drugim tudi v obliki degradacije kolektivnih družbenih vrednot, propada družinske celice, pretiranega potrošništva, ter zastrašuče pogostosti samomora nesrečnih posameznikov v naši družbi.

Na inštitutu Bhaktivedanta želimo z našimi izobraževalnimi programi narediti revolucijo v intelektualnem, osebnostnem in duhovnem razvoju naših bodočih vodij. Izobraževanja se izvajajo v skladu s starodavnimi Vedskimi pedagoškimi in andragoškimi principi, ki so za razliko od modernih zahodnih pristopov mnogo bolj kvalitativno in holistično usmerjeni. Jedro ali temelj pristopa predstavlja razvoj višjih vrednot in interpersonalnih kompetenc, ki po enoznačnem mnenju starodavnih Vedskih spisov in avtoritet, posameznika šele kvalificirajo, da lahko razume vso preostalo znanje v pravi luči. Osebnostna rast in razvoj sta torej po Vedski tradiciji osnova za pravilno razumevanje in delovanje posameznika. S tem pristopom želimo dokončno zapolniti vrzel vrednot in osebne integritete vsakega posameznika, neprecenljivega dela naše družbe, ter s tem ustvariti pogoje za boljšo skupno prihodnost.